Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Μια νέα πλατφόρμα για Alternative Banking!


Την τραπεζική...

 πλατφόρμα FMS.next για Alternative Banking παρουσίασε, σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο, η Profile.


Η εκδήλωση “Meeting the Competition Challenge with Alternative Banks and Banking Models” διοργανώθηκε από την Profile σε συνεργασία με τον τοπική εταιρεία συμβούλων Tusmor, ενώ συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από τις ρυθμιστικές και κανονιστικές αρχές της χώρας, νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (banks, credit unions, building societies, crowdfunding εταιρείες) καθώς και πάροχοι των συγκεκριμένων υπηρεσιών.Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την εκδήλωση είναι ότι οι εταιρείες του χώρου δίνουν μεγάλη έμφαση στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, με τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας που να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις, αλλά και στην εκπαίδευση τους, ώστε να γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές που προσφέρει  η εναλλακτική τραπεζική. Από την πλευρά τους, οι αρχές υποστηρίζουν την εξέλιξη του χώρου παρέχοντας μείωση των «εμποδίων εισόδου», προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού.Σύμφωνα με την Profile, το κύριο ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό της λύσης FMS.next P2P Lending, είναι ο βέλτιστος συνδυασμός μεταξύ εργαλείων τραπεζικής και επενδυτικής διαχείρισης, ο οποίος προκύπτει από την σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει σε αμφότερα τα αντικείμενα, ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια. Η λύση προσφέρει ευελιξία και στιβαρότητα επιτρέποντας άμεση κάλυψη των εξειδικευμένων υψηλών απαιτήσεων των αντίστοιχων εταιρειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου